loading

Yonkers

O Nama

Omladina JAZAS-a Novi Sad je osnovana 1996. godine u novembru, kada je grupa mladih odlučila da prvi put organizovano i uz podršku Omladine JAZAS-a organizuje aktivnosti povodom 1. decembra, Svetskog dana borbe protiv side. Kampanja je uspešno sprovedena po prvi put i u Novom Sadu, a mladi koji su učestvovali odlučili su da osnuju organizaciju koja bi se tom tematikom i problemima mladih bavila tokom cele godine.

Nakon dve godine funkcionisanja kao neformalna grupa, u oktobru 2008. organizovana je osnivačka skupština što se i uzima kao zvaničan datum prerastanja neformalne grupe u organizaciju civilnog društva, Omladinu Jugoslovenske asocijacije za borbu protiv SIDE Novi Sad – Omladina JAZAS-a Novi Sad. Registracija je stigla 24. marta 1999. godine.

Danas je Omladina JAZAS-a Novi Sad prepoznata, kako od šire društvene zajednice tako i od strane kolega i institucija, kao stub omladinskog aktivizma u Novom Sadu i Vojvodini, a broji preko 50 volontera i ima za sobom više od 100 uspešno realizovanih projekata i aktivnosti.

Omladina JAZAS-a

Omladina Jugoslovenske asocijacije za borbu protiv side – Omladina JAZAS-a je nevladina, neprofitna, humanitarna organizacija osnovana 1994. godine sa ciljem da se bavi prevencijom HIV/AIDS-a i pružanjem psihosocijalne pomoći ljudima koji žive sa ovom bolešću.

Ideja koja je počela od grupe mladih entuzijasta proširila se i postala glavno oružje u borbi protiv side. Danas, Omladina JAZAS-a kao mreža 9 nezavisnih organizacija pokriva čitavu teritoriju Republike Srbije i predstavlja jednu od najvećih nevladinih organizacija u našoj zemlji (po različitim kriterijumima: realizovanim programima, populaciji koju pokriva tim programima, broju članova, razvijenosti infrastrukture i sredstvima kojma raspolaže za realizaciju svojih programa).

Omladina JAZAS-a broji preko 3000 članova širom zemlje i sve veći broj mladih ljudi svojim članstvom potvrđuje usvajanje zdravih stilova života koje Omladina JAZAS-a stalno promoviše. Kroz zabavu, druženje i timski rad mi osmišljavamo i sprovodimo programe koji, pored toga što imaju za cilj prevenciju širenja HIV/AIDS-a, uključuju i sve veći broj mladih u svim svojim etapama, počev od samog nastanka programa preko njihovog sprovođenja pa sve do evaluacije i razvoja novih.

Šta smo sve radili

Omladina JAZAS-a Novi Sad postoji od decembra 1996. godine. Tokom godina rada na prevenciji AIDS-a, suzbijanju diskriminacije, psihosicijalne podrške i pomoći osobama koje žive sa HIV/AIDS-om kao i promovisanju aktivizma mladih i programa namenjenih mladima, Omladina JAZAS-a Novi Sad edukovala je preko 60 000 hiljada mladih ljudi širom AP Vojvodine, sprovela je preko 100 različitih projekata i programa, sarađivala sa svim relevantnim institucijama u Vojvodini, pomagala osnivanje i rad mnogih drugih organizacija i bila prepoznata kao lider, kako po programima, tako i po ponašanju. Omladina JAZAS-a Novi Sad uspostavila je i prve oblike regionalne saradnje i postavila temelj stvaranja regionalnih standarda u prevenciji HIV/AIDS-a.

Omladina JAZAS-a Novi Sad u svom dosadašnjem radu radila je sa osnovcima, srednjoškolcima, studentima, mladima koji ne studiraju, zaposlenima, romima, seksulanim radnicama, vojnicima, zatvorenicima, medicinskim osobljem, osobama koje žive sa HIV/AIDS-om, sportistima, policajcima, policijskim kadetima, novinarima… Aktivnosti smo implementirali u školama, na ulicama, na univerzitetu, u kasarnama, u bolnicama, u amfiteatrima, na stadionima, romskim naseljima, kampovima. Učestvovali smo u akcijama zagovaranja za kreiranje tela koje će se baviti mladima na nacionalnom noviu, u kreiranju Akcionog plana i politike za mlade na pokrajinskom nivou, Nacionalne strategije za mlade, Nacionalne strategije za borbu protiv HIV-a… Godine iskustva i znanja, volja i želja da se problemi stave u pravu perspektivu, pravilna implementacija i upornost su osobine koje su pomogle da se održimo sve ove godine i budemo lider po načinu implementacije programa, masovnosti, kvalitetu programa, uticaju i ugledu u društvu.

Programe Omladine JAZAS-a Novi Sad finasirali su izvršno veće AP Vojvodine, Sekretarijati za sport i omladinu, zdravlje i socijalnu politiku, obrazovanje i kulturu, Grad Novi Sad, gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu, zdravlje, kulturu i obrazovanje, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo omladine i sporta, Ministartsvo za ljudska i manjinska prava, italijanske regije Ćezena Fiorli i Modena, Globalni Fond, Evropska komisija, BCIF, UNICEF, ICT HIVOS.

Omladina JAZAS-a Novi Sad u okviru svojih programa vršnjačke edukacije sarađuje sa srednjim i osnovnim školama na teritoriji Vojvodine, sa lekarima iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine, Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, Zavoda za tranfuziologiju Novi Sad, Kliničkog centra Vojvodine, lokalnim ograncima Crvenog krsta Ruma, Subotica, Vrbas, Novi Sad, Kula, sa drugim NVO – Prevent, EMPRONA, posebno na programima u Kulskoj opštini, Društvo za borbu protiv raka Ruma, Zavod za zaštitu zdravlja Sremska mitrovica, Zrenjanin, Subotica, organizacijama osoba koje žive sa HIV/AIDS-om, pa organizacijama koje pružaju paleativnu negu osobama koje žive sa AIDS-om, Dobrotvornim fondom srpske pravoslavne crkve Čovekoljublje, studenstkim organizacijama – Savez studenata univerziteta u Novom Sadu, Savez studenata FTN-a, izviđačima… U programima međunarodne saradnje sarađuje sa CZOR, organizijama iz regiona – HERA Makedonija, HU HIV Hrvatska, Doza ljubavi Bugarska, RAA Rumunija, MPS BIH, Omladinski centar LIBRA BIH, Studentska asocijacija studenata medicine Bratislava Slovačka, kao partneri na razmenama volontera i iskustva … Program kampanje  za prvi decembar koordiniše se sa organizacijama iz Vojvođanske HIV mreže čiji smo bili jedan od osnivača. Pored organizacija, omladina JAZAS-a sarađuje i sa institucijama Univerziteta, studentskim centrom, SNP, JKP Parking servisom, Muzejom Vojvodine, Turističkom organizacijom Novog Sada, Filmskim festivalom u Novom Sadu, Bioskopom Arena, EXIT festivalom na raznim programskim aktivnostima i programima…